Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Teknik

Uppkopplat Cramo räknar på tillväxt

Publicerad: 20 juni 2017, 04:00

Sedan drygt fyra år samlar Cramo driftsdata från sin maskinpark för att sköta underhåll och reparationer. Nu är företaget på väg att rikta sig till sina kunder med sina kunskaper om hur maskinerna används.


– Möjligheterna är oändliga, säger Martin Holmgren, senior vice president och ansvarig för Cramos digitalisering på koncernnivå. Vi kan erbjuda kunderna effektivare maskinanvändning med hjälp av dessa data.

I dagsläget har man 10 000 maskiner uppkopplade. Och mer är på gång.

– Till att börja med använde vi oss av informationen internt. För att styra service och reparationer. Vi startade med de största, de mest kapitalintensiva maskinerna. Det är nu avklarat och är nu i nästa fas – hur vi ska använda tekniken till att skapa mer kundvärden, säger Martin Holmgren.

Pilotprojekt pågår

Ett antal pilotprojekt har inletts med olika kunder.

– Det är ett intressant och kundnära utvecklingsarbete som handlare om att steg för steg tillsammans med kunderna lära oss av användningen på projektplatsen.

Konkret kokar det ned till tidsbesparingar, förenklingar, ökad transparens och ökad lätthet att nå den information kunden behöver. Sammantaget är det den typen av återkoppling i projekten som ligger till grund för ökad kundnytta.

– Jag pratade med en platschef härom veckan som summerade behovet:  allt som sparar tid åt honom är bra och välkommet för honom är det väsentligaste att minska administration, få enklare fakturaflöden och möjligheter att överblicka det som är returnerat.

För Cramo är BIM en fråga om hur man bäst finner kopplingarna mellan BIM-användningen i byggprocessen och hyresbranschen.

– Vi tror att BIM framöver betyder att vi kan planera vår maskinuthyrning på ett bättre sätt. Med BIM kan följa hur projekten utvecklas och göra träffsäkra prognoser för hur maskinerna ska in i produktionen.

Kommer med tidigt i projekten

Med en sådan utveckling blir det mer intressant för byggherrar och entreprenörer att ta med Cramo i tidiga skeden i projekten, något som koncernchefen Leif Gustafsson redan ser hända i ökande omfattning.

– Det är helt klart den trend vi ser börjar ta form. Vi har en uppkopplad maskinpark, vi har säkerhetsarbetet i projekten som ett av våra kärnvärden och kopplingen mellan byggarna och maskinerna som något som alla har intresse av att planera så tidigt som det bara går.

Här kommer ID06-systemet och den nu sjösatta kompetensdatabasen in som en viktig funktion i att skapa säkra arbetsplatser. Kompetensdatabasen visar att operatören får använda utrustningen. ID-kortet är nyckeln som startar maskinen.

Om BIM i nuvarande skede är en teknik man bevakar och ser stor potential också för uthyrningsbranschens del i byggprocessen är Beast, byggsektorns digitala affärssystem redan i dag en driftsfråga.

– Där är vi konkret engagerade och driver frågor som berör uthyrningsföretagen, framför allt om standardisering och kommunikation. Som vi ser det, ska man få full effekt av e-handeln så måste vi lyckas att integrera affärssystemen. Det handlar inte minst om storföretagens inköpssystem och e-handelslösningar som bland annat finns hos oss, säger Martin Holmgren. Cramo har en aktiv roll inom Beast tillsammans med bland andra de stora byggbolagen. Där är ett pilotprojekt på väg att starta.

Internationell koncernstrategi

Cramo har en internationell koncernstrategi, Shape and Share, med fokus på de krafter som styr utvecklingen i de länder där de verkar. Det gäller hållbarhetsfrågor, delningsekonomin men tar också höjd på effekterna en allt starkare urbanisering skapar och de behov som den medför i de nordiska länderna, Tyskland, Baltikum och Polen.

– Vi ser hur stadskärnorna vidgas med enorm kraft, säger Leif Gustafsson. Det ökar behoven av flexibilitet i byggandet. Vi har utvecklat Cramo Adapteo, ett koncept för modulbostäder som en lösning på det behovet.

Det stora behovet av flexibla huslösningar som uppfyller alla BBR-krav svarar redan för drygt 16 procent av Cramos omsättning och Leif Gustafsson räknar på en tvåsiffrig årlig tillväxt av affärsområdet.

Företaget har tagit fram en standardiserad plattform, C90, inspirerad av hur fordonsindustrin arbetar med sin standardisering. Med C90 som teknisk plattform bygger man kontor, daghem, förskolor, äldreboenden och bostäder, allt beroende på efterfrågan.

Produktionstakten är för närvarande ett tusental enheter per år. Design och konstruktion liksom marknadslösningar och affärerna står Cramo för. Själva produktionen görs av företag i Baltikum och Polen.

– Det tar ett par åt att starta upp en ny leverantör, säger Martin Holmgren. Men kunskapen om industriellt byggande i trä är stort i både Polen och Baltikum och nu har vi en produktion som både vi och dessa företag känner oss trygga med.

I byggsystemet som baseras på C90-konceptet, kan upp till ett 20-tal olika moduler byggas, allt efter efterfrågan, alla uppfyllande BBR-standard och med våtrum och allt nyckelfärdigt. Cramo arbetar med en tidshorisont över tre, fyra år och har säkrat upp volymer för den perioden, bland annat med Tyskland som växande marknad.

Staffan Åkerlund

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev