tisdag21 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från Infobric

Digitala verktyg stoppar fusket på bygget

Byggbranschen påverkas starkt av världsläget just nu, kanske mer än någon annan bransch. En kombination av höga byggkostnader, energikris, stigande inflation och utbudsstörningar leder till ekonomisk osäkerhet, enligt en analys från Prognoscentret. Företag riskerar att gå i konkurs samtidigt som en osäker omvärld kan leda till att fusk och osund konkurrens ute på byggarbetsplatser ökar.

Publicerad: 6 mars 2023, 09:22


Det rådande världsläget och dess konsekvenser på den svenska byggmarknaden gör det allt viktigare att hålla koll på sina underleverantörer och säkerställa att de når upp till krav på bland annat ekonomi, arbetsgivaravgifter och kollektivavtal. Ett grundläggande problem i branschen handlar dock om brist på möjligheter att säkerställa att regelverk följs. Det har länge saknats relevanta verktyg för att kontrollera alla parter i de komplexa leverantörshierarkier som uppstår i byggprojekt. Långa leverantörskedjor gör det både svårt och tidskrävande att kontrollera alla aktörer. Detta har bidragit till att byggbranschen sedan länge varit hårt drabbat av fusk och oseriösa aktörer.

Ann-Sofie, HR och Arbetsmiljösamordnare, arbetar med interna rutiner och processer på Tida Byggpartner för att tillsammans med sina medarbetare hitta effektiva arbetsmetoder, verktyg och hjälpmedel. Sedan starten årsskiftet 2019/2020 har de använt flera av Infobrics lösningar i sitt dagliga arbete, bland annat för att underlätta just kontroll på att lagkrav följs av deras samarbetspartners. Tjänsten Leverantörsuppföljning är ett av de verktyg de använder sig av. Med digital leverantörsuppföljning kan de enkelt och löpande säkerställa att deras samarbetspartners följer gällande lagar och regler de själva satt upp. Sedan en tid tillbaka använder de tjänsten på bred front bland sina projekt för att få bättre koll.

– Den ger oss en bra bild över våra samarbetspartners, både när det kommer till de ekonomiska förehavandena och en koll på att de arbetar enligt justa villkor. Det hjälper ju oss att i förlängningen stärka vårt varumärke.

Genom att digitalisera hela kedjan av leverantörer och automatisera uppföljningen av varje företag får de en komplett överblick och kontroll över att samtliga underleverantörer på projektet lever upp till ställda krav, helt automatiskt. I tjänsten kan de i realtid se om något inte står helt rätt till med någon samarbetspartner, och fånga upp det direkt.

– Vi får en indikation på om verksamheten hos en samarbetspartner är svajig. Då säger systemet ifrån direkt och vi kan vidta lämpliga åtgärder. I samband med det blir det ekonomiska risktagandet mindre.

Ann-Sofie Ring, Tida Byggpartner

Infobrics digitala tjänster syftar till att motverka fusk och bidra till ökad välfärd och en sundare konkurrens i en utsatt bransch. Ann-Sofie menar att det är extra viktigt att hålla koll och direkt få indikationer på avvikelser i dagens rådande omvärldsläge.

– Med rådande omvärldsläget, där vi befinner oss i en inflation som sannolikt kommer påverka oss alla, samt en situation där vi inte kan ta för självklart att vi får fram material gör att vi kommer se utmaningar som rör flera områden inom vår bransch. Både vad gäller arbetskraft som jobbar enligt justa villkor, stigande ekonomiska risker samt att vi sannolikt kommer se behov att ingå i nya oprövade samarbeten. Där kommer Infobric får en stor betydelse i verksamheten. Vi kan enklare hålla koll och omgående få indikationer vid avvikelser eller förhöjda risker.

Läs mer om Infobric här

Texten är en annons från Infobric