Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Fredag05.06.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Innehåll från Fastighetsnytt

Experternas tips i coronatider: Tappa inte tempot i din rekryteringsprocess

Att rekrytera i dagsläget kan för många kännas svårt och ovisst. Vi har pratat med nio experter från några av branschens ledande rekryteringsföretag, som alla samarbetar med Fastighetsjobb. Här ger de inspiration, tips och råd för hur ditt företag kan ta sig genom krisen på bästa sätt.

Publicerad: 6 Maj 2020, 10:56


Hur tar vi hand om rekryteringsprocessen i dagsläget? Hur fortsätter vi nå ut till rätt personer, hur påverkas branschen och hur ska företagen kunna tänka om i en krissituation? 

Hur drabbas branschen av rådande läge? 

– Bemannings- och rekryteringsbranschen drabbas med all säkerhet mycket olika. Företag som arbetar med sjukvårdspersonal får säkert ett uppsving medan vi som arbetar med fastighetspersonal initialt kan drabbas negativt, men i slutändan måste fastigheterna trots allt ha fortsatt omvårdnad. Värst är det nog för bemannings- och rekryteringsföretag som arbetar med personal där efterfrågan i stort sett upphört. Ett typexempel i dessa tider är naturligtvis restaurang- och butikspersonal. Kristider brukar innebära anställningsstopp oavsett bransch, vilket vi redan sett exempel på, berättar Jan Wiksell, Devotum. 

– Det känns än så länge för tidigt att överblicka konsekvenserna. Någon av våra kunder har valt att pausa rekryteringar, någon av kunderna har snabbat upp processen att ta in interimslösningar från oss, och andra kunder har fortsatt precis som innan. Att fastigheter fortsatt behöver kompetens för förvaltning, drift och utveckling råder det inga tvivel om, men såklart vore det märkligt om inte detta påverkar vissa investeringar både på kort och lång sikt, säger Maria Mattsson och Therese Malk, Proper People. 

Hur kan man tänka om i denna situation gällande rekryteringsprocessen?

– Inom fastighetsbranschen framförallt ska man fortsätta med sina rekryteringar. Håll i minnet att ni verkar inom en bransch som investerar på lång sikt och inte kommer att påverkas mer än kortsiktigt. Företag ska fortsätta sina rekryteringsprocesser som vanligt för att inte tappa bra kandidater och tempo. Ett slutgiltigt beslut kring anställning sker dessutom inte heller förrän det finns en slutkandidat. Vid det laget kan den värsta krisen ha lagt sig och läget se annorlunda ut. Det finns fortfarande ett stort antal bristyrken; det kommer att vara affärskritiskt för bolagen om de inte har personal på plats, säger Christian Smith, Level Recruitment. 

– Var extra ödmjuk, just nu förändras väldigt mycket i många människors vardag utan att man själv kan påverka sin egen situation. Att ansvara för kandidater och rekryterande kunder i en kvalificerad rekryteringsprocess i dagens annorlunda och utmanande läge innebär ett ökat ansvar och krav på extra god kommunikation. En normal tidplan för ett uppdrag kan komma att förlängas på grund av praktiska omständigheter. Viktigt att vara tydlig och inte koncentrera sig på den dagsaktuella situationen, utan på en positiv framtida utveckling, säger Pontus Gustafsson, Isaksson Rekrytering.

Hur gör rekryteringsbranschen för att ta fram nya lösningar? 

– Vi och våra branschkollegor arbetar primärt intensivt för att ställa om från fysiska möten och erbjuda en effektiv, kvalitativ och vass rekryteringstjänst med hjälp av teknik som finns att tillgå. Möten blir effektivare och mer kärnfulla. Boardtalk arbetar successivt för att erbjuda Nordens bästa rekryteringstjänst inom fastighetsbranschen och ekonomi- och finansfunktionen och där vill jag påstå att Sverige ligger i framkant när det gäller kvalitativa leverantörer i branschen. Historiskt har rekryteringsbranschen varit relativt konservativ och inte utvecklats som andra branscher i det digitala fönstret som numera finns och där kommer vi se en stor förändring, kanske redan 2020, säger Ola Everhed, Boardtalk.

– Vi har ställt om och tar alla våra möten digitalt. Vi har inga möten på vårt kontor för att minska spridningsrisken och därigenom medge att våra anställda kan nyttja kontoret i det fall hemarbete inte fungerar bra. För oss och för våra uppdragsgivare har de digitala verktygen fungerat bra för att hålla igång en effektiv och kvalitetssäkrad rekryteringsprocess, säger Farnaz Mortazavi, Real Competence.

Vilka positiva aspekter ser vi i dagsläget?

– Kris och problem till trots finns det generellt en i grunden genuin värme och välvilja att hantera situationen utifrån förutsättningarna och arbeta för att det ska bli så bra som möjligt för alla parter. Även om läget nu är annorlunda, så får vi många nya förfrågningar, konsulter hyrs ut på nya uppdrag och kandidater signar på för sina drömjobb, säger Jan Gösbeck, Fasticon Kompetens.

– När det verkligen gäller har vi en god sammanhållning och vilja att hjälpa varandra i Sverige. Man kan nu se att många företag, verksamheter och privatpersoner visar solidaritet, medmänsklighet och har en god vilja att hjälpa och stötta på olika sätt. Digitaliseringen öppnar upp för mer flexibla och effektiva möten. Beslutsprocessen kortas ner och kostnaderna hålls nere på grund av mindre resor, men framför allt minskas klimatpåverkan genom att jobbresandet reduceras, säger Judith Kovacs, People 360.

Experternas bästa tips för att lyckas med rekrytering under rådande omständigheter: 

Jan Wiksell: Att vara flexibel. Ge kunderna alternativ och samarbeta med lämpliga bemanningsföretag för att genom dessa hitta vettiga interimslösningar som kan tilltala kunderna.

Maria Mattsson & Therese Malk: Kommunikation är A och O, både med uppdragsgivare och med kandidater. Att bidra till att lugnet behålls och att fokusera på rätt saker är viktigt för oss. Det händer saker hela tiden i våra kunders organisationer, nu adderas ett makroperspektiv som är svårt att förutspå effekterna av. Men tät dialog, att hålla huvudet kallt och fortsätta göra ett bra jobb tror vi är viktiga framgångsfaktorer!

Christian Smith: Tänk igenom hur ni kan genomföra intervjuer digitalt för att underlätta processen. Låt oss i rekryteringsbranschen utbilda era chefer i hur man intervjuar digitalt och vilka fallgropar man ska undvika. Allra viktigast är att fastställa – och lyfta – vad ni kan erbjuda individen, kandidaten, i form av utveckling och möjligheter hos er. Håll kandidaterna i handen och se till att de känner sig trygga. Risken finns annars att de inte vågar byta jobb, nu när arbetsmarknaden är osäker. Ha fokus på målet med rekryteringen och arbeta med att få in rätt person på era vakanser.

Pontus Gustafsson: Var inte bekväm, våga utmana. Under och efter 2020 kommer din verksamhet att kortsiktigt och långsiktigt behöva förändras! Vilken kompetens och vilka medarbetare kommer att kunna föra din verksamhet och dina affärer framåt in i framtiden? 

Ola Everhed: Utvärdera vad som är mest lämpat; rekryterings- eller interimstillsättning. Starta uppdraget i god tid och välj en nischad rekryterings-, search eller interimsleverantör med ett bra track record så kommer det bli en framgångsrik tillsättning.

Farnaz Mortazavi: Se möjligheter istället för hinder och tänk långsiktigt. Utöver detta, gäller samma regler som alltid: se till att hålla fastställd tidplan i processen, ha en tydlig kommunikation med kandidaterna och er rekryteringspartner, säkerställ att den bild ni som företag förmedlar till kandidaterna överensstämmer med verkligheten. Och tvätta händerna!

Jan Gösbeck: Som alltid gäller det att analysera det framtida behovet och att ta fram en ordentlig kravprofil, arbeta med en kompetensbaserad rekryteringsmetodik och att ta hjälp om det behövs. Kom också ihåg att det viktigaste är personens potential framåt i den aktuella rollen och uppgifterna som ska utföras, inte det historiska cv:t.

Judith Kovacs: I dessa tider är det lätt att bli paralyserad och tappa tempo i rekryteringsprocessen vilket innebär en stor risk att tappa kandidater som upplever en osäkerhet just nu. Vi måste fortsätta att arbeta strukturerat, kompetensbaserat samt behålla dem kvalitativa metoderna. I tuffa tider föds innovation, nytänkande och utveckling.

För att läsa hela rapporten, där vi ställer fem intervjufrågor om rådande läget till samtliga experter – Kontakta Mia Räikkönen!

Läs mer om Fastighetsjobb här

Artikeln är producerad i samarbete med Fastighetsnytt och ej en artikel av Byggindustrin