Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Tisdag19.01.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Innehåll från Swedisol

Swedisol lanserar färdplan för klimatneutrala och hållbara byggnader

Branschorganisationen Swedisol lanserar sin färdplan om hur Sveriges byggnadsbestånd behöver energieffektiviseras för att klara Sveriges klimatmål. För att producera isolering med lägre klimatpåverkan pågår det samtidigt en omställning bland Swedisols medlemmar, som har satt upp mål om att nå netto nollutsläpp av klimatgaser senast 2045.

Publicerad: 17 December 2020, 16:19


Se filmen här!

I dag står sektorn bostäder och service för 40 procent av Sveriges totala energianvändning, varav el utgör hälften. Om Sverige ska nå klimatmålet så måste en stor andel av den elenergin frigöras till transport- och industrisektorn när dessa sektorer elektrifieras.

Färdplanen pekar ut att det i dag läggs stort fokus på att bygga ut produktion och distribution av fossilfri energi, vilket medför stora investeringskostnader. Totalkostnaden för samhället blir betydligt lägre av att dels energieffektivisera och dels producera förnybar energi som täcker upp det minskade energibehovet.

Swedisol har satt som mål att halvera energianvändningen i svenska byggnader och har tagit fram en färdplan för att göra tillverkningen av mineralull fossilfri och användningen cirkulär. Nu måste regeringen utreda hur stora samhällsekonomiska besparingar Sverige faktiskt kan göra genom att satsa på energieffektivisering.

Swedisols medlemmar har kartlagt sina utsläpp och satt mål som leder till netto noll-utsläpp 2045 i Sverige. Mellan 2010 och 2020 har Swedisols medlemmar reducerat sina koldioxidutsläpp med 20 procent. Fram till 2030 är målet att minska koldioxidutsläppen med minst 50 procent i jämförelse med 2015 och nå netto nollutsläpp senast 2045.

För mer information, kontakta: Mats Björs, vd Swedisol, mats.bjors@swedisol.se, 070-887 43 57

Färdplanen kan läsas i sin helhet 
här

Läs mer på Swedisols hemsida

Artikeln är producerad i samarbete med Swedisol och ej en artikel av Byggindustrin