Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Onsdag27.05.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Information angående covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen kring coronaviruset noggrant. I linje med Folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer om att begränsa fysiska möten och resande genomför vi under våren 2020 endast kurser online.
Till alla utbildningar

ÄTA i praktiken – hantering och juridik (onlinekurs)

Juridik

Vad som ingår i en entreprenörs ursprungliga åtagande och vad som ska ersättas som ett ÄTA-arbete är en av de vanligaste tvistefrågorna i entreprenader. Denna lärarledda onlineutbildning syftar till att ge dig kunskaper och förståelse i skillnader mellan olika typer av ÄTA-arbeten, samt hur ett arbete ska klassificeras och ersättas. Målet är att du ska kunna förstå systemet och syftet med reglerna som bestämmer vad som utgör ett ÄTA-arbete, för att du ska kunna tillämpa dem i situationer som uppstår i din verksamhet.

Om Utbildningen

ÄTA-arbeten en förkortning för Ändringsarbeten, Tilläggsarbeten och Avgående arbeten och avser arbeten som utförs i samband med de ursprungligen kontrakterade arbetena. ÄTA är den viktigaste av byggbranschens regleringar för att hantera oförutsedda ändringar som ofta uppstår under byggprojekt. Regleringen finns med standardavtalen AB04 och ABT06. 

Observera att du bör ta med dig standardavtalen (AB 04 och ABT 06) till kurstillfället för att kunna följa kursen. 

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Vad ÄTA-arbete är 
 • Vad ett kontraktsarbete är
 • Skillnader mellan ÄTA-arbeten och kontraktsarbeten
 • Skillnaden mellan olika typer av ÄTA-arbeten
 • Vad som utgör ett ändringsarbete, ett tilläggsarbete och ett avgående arbete
 • Formkraven och undantagen från formkrav
 • Hur ändringar av formkrav fungerar 
 • När entreprenören har rätt till ersättning 
 • Hur arbete ska klassificeras
 • Hur ÄTA-arbeten ersätts
 • Skillnaden mellan ÄTA-arbeten och till exempel hinder, väsentlig rubbning, forcering och skadestånd

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som arbetar med bygg-, anläggnings- eller installationsentreprenader enligt AB 04 eller ABT 06, vare sig du gör det på beställar- eller entreprenörsidan. Exempelvis fastighetsförvaltare, fastighetsägare och byggherrar, byggledare, projektledare och tjänstemän inom byggbolag. 


MÅL MED UTBILDNINGEN:
Efter utbildningen ska du kunna förstå systemet för och syftet med reglerna som bestämmer vad som utgör ett ÄTA-arbete, formkraven och ersättningsreglerna, och kunna tillämpa dem i situationer som uppstår i din verksamhet.

Dela kursen

Program

09.00 Välkomnande och introduktion

09.15 Skillnader mellan ÄTA-arbete och kontraktsarbeten

 • Definition av vad ett ÄTA-arbete är.
 • Vilka är kalkylförutsättningarna, vad säger standardavtalen om förutsättningarna för anbudet? Vad utgör kontraktsarbeten enligt AB 04 och ABT 06, inklusive reglerna om varje parts ansvar för lämnade uppgifter och tillhandahållna tekniska lösningar.