Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

BAS-P och BAS-U – byggarbetsmiljösamordning

Arbetsmiljö

Denna utbildning riktar sig till dig som ska samordna arbetsmiljöfrågor i projekterings- och planeringsskedet (BAS-<br id="isPasted">P) eller i utförande skedet (BAS-U). Utbildningen uppfyller de krav som Arbetsmiljöverket ställer på utbildning för en arbetsmiljösamordnare och ger dig de kunskaper du behöver för att kunna agera som BAS-P och/eller BAS-U. Vi går igenom aktuell lagstiftning, förordningar, föreskrifter och kommande ändringar i regelstrukturen.

Om Utbildningen

Byggindustrin Akademi är ackrediterade av ID06 AB och efter avklarad utbildning får du ett intyg på att du har dokumenterad kunskap om vad som krävs av en byggarbetsmiljösamordnare BAS- U och BAS-P enligt kraven AFS 1999:03 och Arbetsmiljölagen kapitel 3.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Vad BAS-P och BAS-U innebär enligt lag 
 • De arbetsmiljöföreskrifter som du som arbetsmiljösamordnare behöver ha god kännedom om 
 • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöförordningen 
 • Vilka olika ansvarsområden och roller som finns – arbetsgivare, beställare och byggarbetsmiljösamordnare 
 • Att göra riskanalyser 
 • Att upprätta en arbetsmiljöplan 
 • Att förebygga olycksfall, sjukdomar och belastningsskador 
 • Genomgång av kommande ändringar i regelstruktur

BAS-P – arbetsmiljö vid projektering och planering
Inför projektering och planering måste en byggarbetsmiljösamordnare utses av byggherren för att förbättra arbetsmiljön och förebygga olyckor. I rollen ingår att samordna alla frågor som rör arbetsmiljön under projektering och planering, vilket kan handla om att ta fram avtal med projektörer, granska underlag från arkitekter, ingenjörer och tekniska konsulter, samt upprätta den första versionen av Arbetsmiljöplanen som måste vara klar innan etablering.

BAS-U – arbetsmiljö vid utförande
I utförandeskedet innebär ansvaret som byggarbetsmiljösamordnare att samordna arbetsskyddet på arbetsplatsen, genom att till exempel kräva in riskanalyser från underentreprenörer, uppdatera arbetsmiljöplanen, gå skyddsronder och se till att arbetsmiljön beaktas, att maskiner är besiktigade och att förare har rätt utbildning.

DU FÅR LÄRA DIG:

ID06-REGISTRERING
Byggindustrin Akademi är ackrediterade att registrera BAS-P och BAS-U, grundkurs på ID06-kortet. Önskar du bli registrerad är det viktigt att du tar med dig giltig legitimation på kursdagen.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som delegerats att ansvara för arbetsmiljösamordning i projekterings- och planeringsskedet (BAS-P) och utförandeskedet (BAS-U), samt

 • Projektledare
 • Projektörer
 • Byggherre
 • Entreprenörer
 • Konsulter med flera
 • MÅL MED UTBILDNINGEN:
  Målet med utbildningen är att få en bred kunskap om regelverk, roller, ansvar och metodik inom arbetsmiljösamordning för projektering och planering samt utförande. Efter kursen får du ett intyg på att du har dokumenterad kunskap som krävs av en byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS- U enligt kraven AFS 1999:03 och Arbetsmiljölagen kapitel 3.

  Dela kursen

  Program

  DAG 1

  09.00 Välkomnande och introduktion

  09.15 Vad är arbetsmiljö?
  – Vi går igenom vad arbetsmiljö är
  – Vad styr arbetsmiljöarbetet i Sverige?
  – Viktiga begrepp och definitioner

  10.15 Kaffe

  10:30 Presentation av arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS)
  – Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöförordningen - syfte och innehåll
  – Presentation av olika AFS och kommande ändringar i regelstruktur

  12.00 Lunch

  13.00 Vem ansvarar för vad?
  – Arbetsmiljöansvaret per roll och funktion i ett projekt
  – Vem ansvarar för vad, skillnader och likheter mellan roller
  – Vi går igenom arbetsmiljöansvaret så som det beskrivs i lagen och gör en tolkning av vad det innebär i praktiken

  15.00 Kaffe

  15:15 Genomgång av två olika AFS
  Vi går igenom två olika AFS vilket är
  – AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och
  – AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning.

  16.30-17.00 Sammanfattning/ Tid för frågor / Avslut

  DAG 2

  09.00 Välkomnande och repetition
  – Repetera de viktigaste momenten från dag 1
  – Frågor

  09.30 Ansvarsområden
  Vi går igenom arbetsgivaransvar och arbetsmiljöansvar där vi ser över hur de olika ansvaren berör varandra och ser på likheter och skillnader. Vi går även igenom hur man förebygger olycksfall, sjukdomar och belastningsskador.

  10.15 Kaffe

  10:30 Presentation av arbetsmiljölagen, och AFS-ar 
  AFS 1999:3, tidiga planeringsfrågor och ansvar

  12.00 Lunch

  13.00 Arbetsmiljödokument
  Genomgång av arbetsmiljödokument, vilka krav som finns och praktisk tillämpning av:
  – Förhandsanmälan
  – Arbetsmiljöplan
  – Dokumentation

  15.00 Kaffe

  15:15 AFS 1999:3 
  BAS-P/ BAS-U- arbetsuppgifter

  16.30-17.00 Sammanfattning/ Tid för frågor / Avslut