måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

BAS-P och BAS-U – byggarbetsmiljösamordning

Arbetsmiljö

Denna utbildning riktar sig till dig som ska samordna arbetsmiljöfrågor i projekterings- och planeringsskedet (BAS-P) eller i utförandeskedet (BAS-U). Utbildningen uppfyller de krav som Arbetsmiljöverket ställer på utbildning för en arbetsmiljösamordnare och ger dig de kunskaper du behöver för att kunna agera som BAS-P och/eller BAS-U. Vi går igenom aktuell lagstiftning, förordningar, föreskrifter och kommande ändringar i regelstrukturen.

Byggindustrin Akademi är ackrediterade av ID06 AB och efter avklarad utbildning får du ett intyg på att du har dokumenterad kunskap om vad som krävs av en byggarbetsmiljösamordnare BAS-U och BAS-P enligt kraven AFS 1999:03,  AFS 2020:1 och Arbetsmiljölagen kapitel 3.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

BAS-P – arbetsmiljö vid projektering och planering
Inför projektering och planering måste en byggarbetsmiljösamordnare utses av byggherren för att förbättra arbetsmiljön och förebygga olyckor. I rollen ingår att samordna alla frågor som rör arbetsmiljön under projektering och planering, vilket kan handla om att ta fram avtal med projektörer, granska underlag från arkitekter, ingenjörer och tekniska konsulter, samt upprätta den första versionen av Arbetsmiljöplanen som måste vara klar innan etablering.

BAS-U – arbetsmiljö vid utförande
I utförandeskedet innebär ansvaret som byggarbetsmiljösamordnare att samordna arbetsskyddet på arbetsplatsen, genom att till exempel kräva in riskanalyser från underentreprenörer, uppdatera arbetsmiljöplanen, gå skyddsronder och se till att arbetsmiljön beaktas, att maskiner är besiktigade och att förare har rätt utbildning.

DU FÅR LÄRA DIG:

 • Vad BAS-P och BAS-U innebär enligt lag 
 • De arbetsmiljöföreskrifter som du som arbetsmiljösamordnare behöver ha god kännedom om 
 • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöförordningen 
 • Vilka olika ansvarsområden och roller som finns – arbetsgivare, beställare och byggarbetsmiljösamordnare 
 • Att göra riskanalyser 
 • Att upprätta en arbetsmiljöplan 
 • Att förebygga olycksfall, sjukdomar och belastningsskador 
 • Genomgång av kommande ändringar i regelstruktur

ID06-REGISTRERING
Byggindustrin Akademi är ackrediterade att registrera BAS-P och BAS-U, grundkurs på ID06-kortet. Önskar du bli registrerad är det viktigt att du tar med dig giltig legitimation på kursdagen.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som delegerats att ansvara för arbetsmiljösamordning i projekterings- och planeringsskedet (BAS-P) och utförandeskedet (BAS-U), samt

 • Projektledare
 • Projektörer
 • Byggherre
 • Entreprenörer
 • Konsulter med flera

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Målet med utbildningen är att få en bred kunskap om regelverk, roller, ansvar och metodik inom arbetsmiljösamordning för projektering och planering samt utförande. Efter kursen får du ett intyg på att du har dokumenterad kunskap som krävs av en byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U enligt kraven AFS 1999:03, AFS 2020:1 och Arbetsmiljölagen kapitel 3.

Dela kursen

Program

DAG 1

09.00 Välkomnande och introduktion

09.15 Vad är arbetsmiljö?
– Vi går igenom vad arbetsmiljö är
– Vad styr arbetsmiljöarbetet i Sverige?
– Viktiga begrepp och definitioner

10.15 Kaffe

10:30 Presentation av arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS)
– Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöförordningen - syfte och innehåll
– Presentation av olika AFS och kommande ändringar i regelstruktur

12.00 Lunch

13.00 Vem ansvarar för vad?
– Arbetsmiljöansvaret per roll och funktion i ett projekt
– Vem ansvarar för vad, skillnader och likheter mellan roller
– Vi går igenom arbetsmiljöansvaret så som det beskrivs i lagen och gör en tolkning av vad det innebär i praktiken

15.00 Kaffe

15:15 Genomgång av två olika AFS
Vi går igenom två olika AFS vilket är
– AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och
– AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning.

16.30-17.00 Sammanfattning/ Tid för frågor / Avslut

DAG 2

09.00 Välkomnande och repetition
– Repetera de viktigaste momenten från dag 1
– Frågor

09.30 Ansvarsområden
Vi går igenom arbetsgivaransvar och arbetsmiljöansvar där vi ser över hur de olika ansvaren berör varandra och ser på likheter och skillnader. Vi går även igenom hur man förebygger olycksfall, sjukdomar och belastningsskador.

10.15 Kaffe

10:30 Presentation av arbetsmiljölagen, och AFS-ar 
AFS 1999:3, tidiga planeringsfrågor och ansvar

12.00 Lunch

13.00 Arbetsmiljödokument
Genomgång av arbetsmiljödokument, vilka krav som finns och praktisk tillämpning av:
– Förhandsanmälan
– Arbetsmiljöplan
– Dokumentation

15.00 Kaffe

15:15 AFS 1999:3 
BAS-P/ BAS-U- arbetsuppgifter

16.30-17.00 Sammanfattning/ Tid för frågor / Avslut