Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Tisdag02.06.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Information angående covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen kring coronaviruset noggrant. I linje med Folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer om att begränsa fysiska möten och resande genomför vi under våren 2020 endast kurser online.
Till alla utbildningar

Diplomerad strateg – hållbar stadsutveckling och samhällsplanering

Hållbarhet & miljö, Stadsutveckling & samhällsplanering

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta med hållbar samhällsplanering och stadsutveckling – strategiskt, operativt, verksamhetsanpassat, målinriktat och praktiskt. Utbildningen lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat, driva hållbar samhällsplanering och bli stärkt i din roll. Du får bland annat lära dig att analysera din organisations utmaningar och möjligheter, samordna olika aspekter av samhällsplanering, koppla arbetet till de globala målen, driva dialogprocesser, digitaliseringens möjligheter och hur cirkulär ekonomi kan implementeras i hållbar samhällsplanering och stadsutveckling.

Om Utbildningen

DU FÅR LÄRA DIG:

• Hur ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet kopplas till samhällsplanering och stadsutveckling
• Metoder för att analysera din organisations utmaningar och möjligheter med hållbar samhällsplaning
• Integrering av olika aspekter (t.ex., tillgänglighet, klimat) och perspektiv (t.ex., jämlikhet och cirkularitet) inom samhällsplanering som vi idag behöver kunna hantera, prioritera och argumentera kring
• Hur arbetet med hållbar samhällsplanering och stadsutveckling kan kopplas till övergripande mål som Agenda 2030 och de globala målen, klimatmål, hälsomål, jämställdhetsmål med flera
• Olika metoder för att utveckla och driva hållbar samhällsplanering, t.ex Positive footprint housing, Södertörnsmodellen, Designdialogen, SymbioCity, Ekocykeln med flera
• Metoder och modeller för att koppla ihop din organisations övergripande mål, vision och strategi med verkligheten och de utmaningar som finns
• Vad det innebär att ställa om till målstyrd planering, med fokus på klimat och polarisering, vilket innebär ett skifte från bland annat prognosstyrd planering till behovsstyrt arbete
• Digitaliseringen samt digitala metoder och verktygs möjligheter för hållbar planering
• Att driva dialog- och aktörsprocesser inom hållbar samhällsplaneringen. Fokus ligger här på samverkan, inkludering, vikten att veta rätt metod och vart man är på väg, det vill säga syfte och mål
• Cirkulär ekonomi och hur det kan implementeras i den hållbara samhällsplaneringen.
• Vilken information och data som behövs för att kunna planera och ta rätt beslut för att bidra till en hållbar samhällsplanering
• Olika skalor i planeringen, alltifrån utzoomad översiktlig planering till merdetaljerad planering, allt för att ”översätta” visionerna till verklighet

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som arbetar med, ansvarar för eller vill lära sig mer om hållbar samhällsplanering och stadsutveckling, inom såväl offentlig som privat sektor, till exempel:

• Samhällsplanerare
• Statsutvecklare
• Strateger
• Projektledare
• Verksamhetsutvecklare
• Kommunikatörer
• Utvecklingsansvarig
• Processledare

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska:

• Veta vad krävs för en långsiktig hållbar samhälls- och stadsplanering
• Förstå en hållbar samhällsplanerings olika delar och hur dessa kan integreras med varandra
• Att känna sig trygg med hur man kan sträva efter en inkluderande, långsiktig planering för att skapa ett hållbart vardagsliv
• Känna till möjligheter med digitala metoder och verktyg
• Veta var du kan hämta information eller skapa ny

Dela kursen

Program

Dag 1

9.00 Välkomna och introduktion
Introduktion kring syfte med kursen och om hållbar samhällsplanering och dess olika utmaningar och effekter i stort. Vi zoomar ut, omvärldsbevakar och börjar i de stora övergripande frågorna kring vad som egentligen påverkar oss människor i samhällsplaneringen.

9.30 Bakgrund
Vi gör en tillbakablick och tittar på vad som styrt samhällsplaneringen hittills för att sedan blicka framåt och spanar på vad som kommer att bli avgörande i samhällsplaneringen i framtiden.