Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Onsdag27.05.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Information angående covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen kring coronaviruset noggrant. I linje med Folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer om att begränsa fysiska möten och resande genomför vi under våren 2020 endast kurser online.
Till alla utbildningar

Entreprenadrätt i teori och praktik – upphandling och avtal

Juridik

Denna utbildning handlar om hur du som fastighetsägare i samband med byggnads- och anläggningsarbeten kan undvika problem eller onödiga kostnader om entreprenören gör fel, inte blir klar i tid eller andra problem uppstår. Du får lära dig vilka rättigheter och skyldigheter du har som fastighetsägare vid byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten samt hur ett standardavtal bör vara uppbyggt. Vi går igenom grunderna i entreprenadrätt och vad som bör regleras mellan beställare och entreprenör utifrån AB (Allmänna bestämmelser för utförandeentreprenader) och ABT (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader)

Om Utbildningen

Entreprenader, stora och dyra lika väl som till synes mindre och enkla, kan ofta ge upphov till meningsskiljaktigheter och svårare gränsdragningsproblem mellan beställare och entreprenör. I denna utbildning belyses rättigheter och skyldigheter samt hur du på bästa sätt både undviker tvister, men även löser upp låsningar innan de helt förgör samarbetet.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Kort om allmän avtalsrätt och avtalslagen
 • Entreprenadformer och upphandlingsformer
 • Skillnader mellan AB (Allmänna bestämmelser för utförandeentreprenader) och ABT (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader).
 • Viktigaste förutsättningarna och omfattningsparagraferna
 • Utförandet av entreprenaden
 • Hantering av ÄTA (ändringsarbete, tilläggsarbete och avgående arbete)
 • Hinder, forcering och försening
 • Fel i entreprenad, garantier och hantering av fel och skador m.m.
 • Beställarens makt
 • Besiktningsfrågor
 • Aktuella och relevanta rättsfall

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

 • Fastighetsförvaltare
 • Fastighetsägare
 • Fastighetsskötare
 • Fastighetsjurister
 • Försäkringsjurister
 • Bolagsjurister, samt personer som behöver lite praktiskt kött på benen.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:

 • Grundläggande kunskaper om entreprenadrätt för att kunna undvika kostsamma problem eller hantera problem på bästa sätt om dem uppkommer.

Dela kursen

Program

09.00 Inledning, avtalslagen och entreprenadformer

 • Avtalsrättens grunder
 • Hur ingås avtal, principen om anbud och accept, avtal som kräver viss form etc.
 • Avtals ogiltighet och jämkning av avtalsvillkor
 • Rättshandlingar genom ombud, fullmakt
 • Olika entreprenadformer och upphandlingsformer, till exempel generalentreprenad och delad entreprenad, utförandeentreprenad och totalentreprenad

10.00 Grunderna i standardavtalen