måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Ersättningsregler och ersättningsmodeller i entreprenader

Juridik

På senare år har ersättningsfrågor för entreprenader hamnat mer i fokus och antalet tvister har ökat. Denna utbildning syftar till att ge dig de kunskaper du behöver om olika ersättningsmodeller i byggbranschen och hur de regleras. Vi går bland annat igenom vad som gäller för löpande räkning, fast pris, takpris, mängdkontrakt och ÄTA-arbeten. Du får även lära dig reglerna för fakturering och redovisning och hur du kan utforma avtalsvillkor för att undvika tvister.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM: 

 • Reglerna om ersättning i kapitel 6 i AB 04 och ABT 06 samt köplagen och konsumenttjänstlagen
 • Ersättningsmodeller inom byggbranschen – fast pris, mängdkontrakt med flera
 • Ersättning för kontraktsarbeten och ÄTA-arbeten
 • Varianter av löpande räkning och hur de fungerar – tilläggsöverenskommelser, takpris, budgetpris och incitamentsmodeller
 • Formulering av avtalsvillkor och vad parterna kan göra för att minska risken för tvister om ersättning
 • Hur man som entreprenör redovisar på löpande räkning och hur man som beställare granskar redovisningen
 • Regler avseende betalplaner, säkerhet, fakturering, ersättning och fakturering

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som arbetar med bygg-, anläggnings- eller installationsentreprenader enligt AB 04 eller ABT 06, vare sig du gör det som beställare, entreprenör eller underentreprenör. 

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska:

 • Förstå de olika ersättningsmodellerna och deras för- och nackdelar
 • Ha kunskap om hur löpande räkning fungerar och vilka krav som kan ställas på redovisningen
 • Få förståelse för systematiken i standardavtalens regler och kunna tillämpa dem i situationer som uppstår i din verksamhet

Dela kursen

Program

09.00 Introduktion

09.15 Ersättningsmodeller
Vi börjar med att gå igenom de olika ersättningsmodellerna inom byggbranschen och relevant lagstiftning.

 • Fast pris 
 • Löpande räkning 
 • Mängdkontrakt
 • Olika incitamentsmodeller
 • Kontraktsarbeten och ÄTA-arbeten
 • Lagstiftning om ersättning – vad köplagen och konsumenttjänstlagen säger som kan spela roll för entreprenader

10.15 Kaffe

10.30 Löpande räkning
Under detta pass djupdyker vi i standardavtalens regler om löpande räkning

 • Exempel ur rättspraxis
 • Redovisning och granskning i samband med löpande räkning

12.00 Lunch

13.00 Varianter av löpande räkning

 • Tilläggsöverenskommelser till löpande räkning
 • Takpris, budgetpris
 • Incitamentsmodeller, fast och rörlig del samt riktpris.

15.00 Fika

15.15 Övriga ersättningsregler

 • Betalplaner – när får entreprenören betalt
 • Fakturering
 • Preskription
 • Säkerheter
 • Ersättning för forcering, hinder, rubbning och skadestånd

16.30 Summering

17.00 Kursen avslutas