tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Förorenade områden – riskbedömning, efterbehandling, roller och ansvar

Hållbarhet & miljö, Juridik

Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur ett förorenat område ska förvaltas, om det behöver saneras, vem som gör vad vid hantering av förorenade områden och hur man ställer krav och kontrollerar. Utbildningen ger dig kunskaper i det juridiska ansvaret som omgärdar förorenad mark, men lägger stor vikt vid att du ska få praktisk kunskap och verktyg för att arbeta med förorenade områden.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Vad ett förorenat område är
 • När och i vilka skeden behöver förorenade områden undersökas och saneras, utifrån myndighetskrav eller eget initiativ
 • Vem gör vad vid hantering av förorenade områden
 • Vem som har ansvaret för undersökning och sanering
 • Vem gör vad vid kravställande kring förorenade områden i olika sammanhang
 • Efterbehandlingsprocessens olika delar som undersökning, efterbehandling och uppföljning
 • Förvaltning av förorenade områden

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Utbildningen riktar sig i första hand till dig inom näringsliv och offentlig verksamhet som är problemägare eller på annat sätt kommer i kontakt med förorenade områden, till exempel i rollen som fastighetsägare, verksamhetsutövare eller som miljöchef. Även andra aktörer som arbetar med förorenade områden kan ha stor nytta av utbildningen, till exempel jurister och handläggare.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:

 • Veta vad ett förorenat område är
 • Förståelse för undersökning, åtgärder och förvaltning av förorenade områden
 • God kunskap hur undersökningar och saneringar kan gå till samt när de inte behöver göras något
 • God kunskap i aktuell lagstiftning
 • Djupgående genomgång av aktörer och vem som gör vad
 • Kunskap i förvaltningen av en fastighet som är förorenad, delvis sanerad eller där det finns risk för förorening

 

Dela kursen

Program

09.00 Välkomnande och introduktion
Vad är ett förorenat område och hur vet jag om jag har ett förorenat område att förvalta?

09.15 Vad är ett förorenat område
När behöver förorenade områden hanteras och tas om hand, undersökas, saneras;

 • På eget initiativ, till exempel vid försäljning eller förändring i verksamheten 
 • Efter krav från myndighet

10.15 Paus
 
10.30 Vem har ansvaret 

 • För undersökning och sanering
 • Anmälningsplikt 
 • Fastighetsägaren, verksamhetsutövaren

11.15 Undersökningar och åtgärder
Vi går igenom efterbehandlingsprocessens olika delar. Inklusive viktiga skeden och aktörer för de olika faserna.

Skeden:

 • Förstudie 
 • Huvudstudie

Aktörer:

 • Konsulter 
 • Entreprenörer
 • Avfallsmottagare
 • Beställarstöd
 • Jurister

Därtill, vilka myndighetskrav ställs och vad behöver kontrolleras

12.00 Lunch

13.00 Undersökningar och åtgärder 
Skeden:

 • Riskbedömning 
 • Åtgärder och efterbehandling 
 • Uppföljning

14.45 Paus

15.15 Undersökningar och åtgärder – exempel

15.45 Aktörer och roller Stödjande aktörer för företag och myndigheter.

16.15 Hur ta hand om ett förorenat område
Vad händer i väntan på sanering och/eller efter en sanering.

16.30-17.00 Sammanfattning/ Tid för frågor / Avslut