Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Onsdag27.05.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Information angående covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen kring coronaviruset noggrant. I linje med Folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer om att begränsa fysiska möten och resande genomför vi under våren 2020 endast kurser online.
Till alla utbildningar

Hållbarhet för bygg- och fastighetsbolag – prioritera åtgärder, följa upp och kommunicera

Hållbarhet & miljö

Denna utbildning handlar om hur aktörer i bygg- och fastighetsbranschen kan arbeta metodiskt och långsiktigt med hållbarhetsfrågor för att möta de snabbt växande kraven från slutkunder, investerare och andra intressenter. Du får både kunskap om branschens viktigaste utmaningar och praktiska verktyg för att välja ut de viktigaste frågorna för ditt företag, hur du sätter upp mål, samt hur du följer upp, rapporterar och kommunicerar hållbarhetsarbetet.

Om Utbildningen

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM: 

 • De viktigaste miljömässiga och sociala hållbarhetsaspekterna inom bygg- och fastighetssektorn
 • Hur du kan arbeta med frågor som klimat, material, avfallshantering, trygghet och mångfald
 • Hur du gör intressentdialoger och väsentlighetsanalyser för att prioritera vilka som är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för slutkunder, investerare och andra intressenter
 • Metoder för att prioritera vad som är viktigt för ditt företag
 • Hur du sätter upp tydliga mål
 • Hur du följer upp hållbarhetsarbetet
 • Hur du kommunicerar och rapporterar externt och internt

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få fördjupade kunskaper i de hållbarhetsutmaningar som är viktigast för bygg- och fastighetsbranschen och kunna identifiera vilka hållbarhetsfrågor din organisation bör arbeta med för att göra skillnad och möta förväntningar från olika intressenter. 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som ansvarar för och/eller arbetar med hållbarhet i sin organisation inom bygg- och fastighetsbranschen, till exempel:

 • Miljö- och hållbarhetschefer, -samordnare eller liknande
 • KMA-ansvariga, -samordnare
 • Projektchefer, -ledare
 • Företagsledning

Dela kursen

Program

09.00 Välkomnande och introduktion
Introduktion till dagen: syfte och agenda 

09.15 Hur bygg- och fastighetsaktörer kan arbeta med de största klimat- och miljömässiga utmaningarna
Genomgång av vilka utmaningar som är viktigast just nu, läget i branschen och exempel på företag som gör stor skillnad inom bland annat:

 • Klimatutsläpp
 • Materialval 
 • Avfallshantering