Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Hållbarhet för bygg- och fastighetsbolag – prioritera åtgärder, följa upp och kommunicera

Hållbarhet & miljö

Denna utbildning handlar om hur aktörer i bygg- och fastighetsbranschen kan arbeta metodiskt och långsiktigt med hållbarhetsfrågor för att möta de snabbt växande kraven från slutkunder, investerare och andra intressenter. Du får både kunskap om branschens viktigaste utmaningar och praktiska verktyg för att välja ut de viktigaste frågorna för ditt företag, hur du sätter upp mål, samt hur du följer upp, rapporterar och kommunicerar hållbarhetsarbetet.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM: 

 • De viktigaste miljömässiga och sociala hållbarhetsaspekterna inom bygg- och fastighetssektorn
 • Hur du kan arbeta med frågor som klimat, biologisk mångfald, återbruk och otrygghet
 • Metoder för att prioritera vad som är viktigt för din verksamhet, så som intressentdialoger och väsentlighetsanalyser för att prioritera vilka som är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för slutkunder, investerare och andra intressenter
 • Hur du sätter upp tydliga mål och strategier
 • Hur du följer upp hållbarhetsarbetet
 • Hur du kommunicerar och rapporterar externt och internt

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få övergripande kunskaper i de hållbarhetsutmaningar som är viktigast för bygg- och fastighetsbranschen och få verktyg för att kunna identifiera vilka hållbarhetsfrågor din organisation bör arbeta med för att göra skillnad och möta förväntningar från olika intressenter. 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som fått ansvar för och/eller arbetar med hållbarhet i sin organisation inom bygg- och fastighetsbranschen, till exempel:

 • Miljö- och hållbarhetschefer, -samordnare eller liknande
 • KMA-ansvariga, -samordnare
 • Projektchefer, -ledare
 • Företagsledning

Dela kursen

09.00 Välkomnande och introduktion
Introduktion till dagen: syfte och agenda

09.15 Hur bygg- och fastighetsaktörer kan arbeta med de största klimat- och miljömässiga samt sociala utmaningarna
Genomgång av vilka utmaningar som är viktigast just nu, läget i branschen och exempel på företag som gör stor skillnad inom bland annat:
•    Klimatförändringar
•    Minskande biologisk mångfald
•    Otrygghet

10.00. Så kan bygg- och fastighetsaktörer bygga med återbruk
Gästföreläsare Martina Strand Nyhlin, medförfattare och medskapare av boken och instagramkontot Återbruk av byggmaterial, delar med sig av inspirerande exempel och praktiska råd.

10.30 Paus

10.45 Verktygslåda 1: Så fokuserar du på det viktigaste för just din verksamhet

 • Intressentdialog: Lyssna på verksamhetens intressenter
 • Väsentlighetsanalys: Hjälp ledningen att prioritera

12.00 Lunch

13.00 Verktygslåda 2: Så omvandlar du utvalda områden till mål och strategi

 • Sätta mål: Vad är viktigt att tänka på?
 • Strategi: Prioritera åtgärder
 • Genomförande: Vanliga stötestenar och hur du kan hantera dem

14.15 Verktygslåda 3: Så följer du upp resultatet och kommunicerar det

 • Uppföljning: Nyckeltal och datainsamling
 • Hållbarhetsrapportering: Intern och extern kommunikation

15.30 Kaffe

15.45 Workshop: Nå nästa nivå
Vad ska du göra för att ta ditt företags hållbarhetsarbete till nästa nivå? Deltagarna får reflektera kring vad de lärt sig under dagen i förhållande till sina egna utmaningar.

16.30-17.00 Sammanfattning och avslutning