Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Söndag31.05.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Information angående covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen kring coronaviruset noggrant. I linje med Folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer om att begränsa fysiska möten och resande genomför vi under våren 2020 endast kurser online.
Till alla utbildningar

Juridik för fastighetsutvecklare – kommersiell hyra i nyproduktion

Juridik

Denna utbildning handlar om det legala ramverket som omgärdar kommersiella hyresavtal och hur dessa tillämpas i praktiken, på hyresavtal för lokal i nyproduktion. Vi går bland annat igenom hur hyresavtal ska utformas, regler för lokalens skick, hyressättning, uppsägningstider och besittningsskydd. Vi fördjupar oss också i vad som gäller vid projektförändringar och när den planerade byggnaden inte blir som det var tänkt från början. Du får även lära dig om olika avtalsformer för parkeringsplatser och vad som är viktigt att beakta vid avtal om finansiering av infrastruktur för parkering (så kallad p-lösen).

Om Utbildningen

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM: 

 • Avtalsrättens grunder med fokus på kommersiell hyra i nyproduktion och hur de skiljer sig från ett hyresavtal med andra avtalsformer. 
 • Tillämpning av hyreslagens bestämmelser vid hyra i nyproduktion 
 • Vad som särskiljer hyra från andra nyttjanderätter som till exempel arrende.
 • Hyreslagens bestämmelser om hyres- och uppsägningstider
 • Hyreslagens regler om lokalens skick och legala utmaningar vid uthyrning
 • Begränsningar i parternas möjlighet att fritt avtala om hyra.
 • Vad som gäller om byggnationen förändras eller blir försenad.
 • Parkeringsfrågor: kommunernas parkeringsnormer, olika avtalsformer för parkeringsplatser och vad som är viktigt att beakta vid avtal om finansiering av infrastruktur för parkering (så kallad p-lösen).  

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:

 • Fördjupad förståelse om hur ett hyresavtal kommer till och vilka regler som styr ett hyresavtals innehåll, med särskilt fokus på nyproduktion.
 • Kunskap om hyresvärdens och hyresgästens ansvar och rättigheter.
 • Beredskap att kunna hantera projektförändringar på ett korrekt sätt.
 • Kunskap om olika avtalsformer för parkeringsplatser och vad som är viktigt att beakta vid avtal om finansiering av infrastruktur för parkering (p-lösen).

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL: 
Alla som arbetar med, eller som ansvarar för frågor som avser arbete med uthyrning i nyproduktion, till exempel:

 • Affärsutvecklare
 • Projektutvecklare
 • Projektchefer
 • Uthyrare
 • Fastighetsägare
 • Fastighetsförvaltare
 • Hyresgäster
 • Andra som arbetar med hyresavtal i nyproduktion

Dela kursen

Program

09.00 Välkomnande och introduktion

 • Introduktion till utbildningen och mål med dagen.
 • Incheckning.
 • Tidsaxel för uthyrning i nyproduktion.

09.30 Avtalsrättens grunder