Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Onsdag27.05.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Information angående covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen kring coronaviruset noggrant. I linje med Folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer om att begränsa fysiska möten och resande genomför vi under våren 2020 endast kurser online.
Till alla utbildningar

Juridik för fastighetsutvecklare – markaffärer i tidigt skede

Affärsutveckling, Juridik

Denna utbildning handlar om det legala ramverket som omgärdar fastighetstransaktioner och hur dessa tillämpas i praktiken, med särskilt fokus på förvärv i tidigt skede. Vi går bland annat igenom hur avtal ska utformas, regler för köpeskilling, parternas skyldigheter, möjligheter att knyta köpet till en färdig detaljplan, vad som är viktigt att granska i en due diligence och ansvaret för förorenad mark. Vi går även igenom vad som gäller när flera parter köper och utvecklar tillsammans och skillnader mellan direkt köp av en fastighet och indirekt köp genom förvärv av ett bolag.

Om Utbildningen

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Fastighetsköp enligt Jordabalken och dess krav på innehåll i avtal för att ett fastighetsköp ska vara giltigt
 • Regler om köpeskillingens utformning
 • Undersökningsplikt och ansvar för fastighetens skick
 • Parternas möjligheter att knyta köpet till en färdig detaljplan
 • Vad som gäller vid tillträde
 • Regler som gäller när en fastighet köps genom att ett bolag förvärvas
 • Hur en due diligence i fastighetsaffärer går till och vad som är särskilt viktigt att granska
 • Miljöbalkens regler om ansvar vid köp av förorenad mark
 • Det legala ramverket och vanliga strukturer vid köp och utveckling tillsammans med annan aktör

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:

 • Fördjupad förståelse om hur en fastighetstransaktion går till och vilka regler som styr säljares och köpares ansvar
 • Förståelse för vad en due diligence är och hur det går till i praktiken
 • Lagar och regler om ansvar vid köp av förorenad mark
 • Legalt ramverk när man ska köpa och utveckla med annan aktör och vilka vanliga strukturer som finns

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som arbetar med, eller som ansvarar för frågor som avser arbete med markaffärer i tidigt skede, till exempel:

 • Affärsutvecklare
 • Projektutvecklare
 • Projektchefer
 • Fastighetsägare
 • Fastighetsförvaltare
 • Andra som arbetar med förvärv och utveckling av fastigheter.

Dela kursen

Program

09.00 Välkomnande och introduktion

 • Introduktion till utbildningen och mål med dagen
 • Incheckning
 • Tidsaxel för en fastighetstransaktion

09.15 Fastighetsköp enligt Jordabalken