måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Juridik för fastighetsutvecklare – markaffärer i tidigt skede

Affärsutveckling, Juridik

Denna utbildning handlar om det legala ramverket som omgärdar fastighetstransaktioner och hur dessa tillämpas i praktiken, med särskilt fokus på förvärv i tidigt skede. Vi går bland annat igenom hur avtal ska utformas, regler för köpeskilling, möjligheter att knyta köpet till färdig detaljplan, vad som är viktigt att granska i en due diligence, vad man ska tänka på vid köp av förorenad mark och skillnader mellan direkt köp av en fastighet och indirekt köp genom förvärv av ett bolag. Du får även lära dig vilka särskilda regler som gäller vid markförvärv från kommuner.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Fastighetsköp enligt Jordabalken och dess krav på innehåll i avtal för att ett fastighetsköp ska vara giltigt
 • Regler om köpeskillingens utformning
 • Undersökningsplikt och ansvar för fastighetens skick
 • Parternas möjligheter att knyta köpet till en färdig detaljplan
 • Vad som gäller vid tillträde
 • Regler som gäller när en fastighet köps genom att ett bolag förvärvas
 • Hur en due diligence i fastighetsaffärer går till och vad som är särskilt viktigt att granska
 • Miljöbalkens regler om ansvar vid köp av förorenad mark
 • Det legala ramverket vid förvärv av kommunal mark

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:

 • Fördjupad förståelse om hur en fastighetstransaktion går till och vilka regler som styr säljares och köpares ansvar
 • Förståelse för vad en due diligence är och hur det går till i praktiken
 • Kunskap om lagar och regler om ansvar vid köp av förorenad mark
 • Kunskap om legalt ramverk vid förvärv av kommunal mark

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som arbetar med, eller som ansvarar för frågor som avser arbete med markaffärer i tidigt skede, till exempel:

 • Affärsutvecklare
 • Projektutvecklare
 • Projektchefer
 • Fastighetsägare
 • Fastighetsförvaltare
 • Andra som arbetar med förvärv och utveckling av fastigheter.

Dela kursen

Program

09.00 Välkomnande och introduktion

 • Introduktion till utbildningen och mål med dagen
 • Incheckning
 • Tidsaxel för en fastighetstransaktion
 • Förklaring av vanliga begrepp

09.15 Fastighetsköp enligt Jordabalken

 • Formalia vid köp av fast egendom med genomgång av vad som måste finnas med i ett avtal för att ett fastighetsköp ska vara giltigt
 • Jordabalkens regler för köpeskilling och parternas möjligheter att avtala om modell för beräkning av köpeskillingen
 • Köparens undersökningsplikt och säljarens ansvar för fastighetens skick
 • Parternas möjligheter att avtala om villkor för köpets giltighet, t.ex. genom att knyta köpet till färdig detaljplan
 • Jordabalkens regler om tillträde och lagfart

10.15 Kaffe

10.30 Forts. fastighetsköp enligt Jordabalken

11.30 Fastighetsköp genom bolagsaffär

 • Förvärv av fastighet genom fastighetsbolag
 • Vanliga strukturer - hur görs en "paketering"?
 • Hur priset för bolaget regleras i avtal 
 • Förhandling om avdrag för latent skatt 
 • Tillträde till aktier i bolag

12.00 Lunch

13.00 Forts. fastighetsköp genom bolagsaffär

14.00 Due diligence

 • Hur en due diligence går till i fastighetsaffärer
 • Varför görs en due diligence och vilken effekt får den på parternas ansvar i affären?
 • Vad som är särskilt viktigt att granska vid köp av en utvecklingsfastighet

14.30 Kaffe

15.00 Köp av förorenad mark

 • Miljöbalkens regler om ansvar vid köp av förorenad mark
 • Exploatörens ansvar för gamla föroreningar
 • Förhandling om miljöansvar

15.30 Markförvärv från kommun 

 • Det legala ramverket för markförvärv från kommun 
 • Prissättning av kommunal mark
 • Kommunens möjlighet att styra byggnation och upplåtelseform på överlåten mark

16.00-16.30 Sammanfattning/tid för frågor /avslut