Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Klimatanpassning – riskbedömning och åtgärder för din verksamhet

Hållbarhet & miljö, Stadsutveckling & samhällsplanering

Denna utbildning riktar sig till dig som arbetar med eller som vill komma igång med klimatanpassning. Utbildningen ger dig kunskaper i vad klimatanpassning handlar om och en metod för hur du kan arbeta med klimatanpassning på ett systematiskt sätt. Vi går igenom hur du bedömer risker och sårbarheter samt identifierar och prioriterar åtgärder. Vi varvar teori och praktik vilket gör att du under utbildningens gång skapar din egen checklista för att ta arbetet vidare i din organisation.

DU FÅR LÄRA DIG:

 • Vad klimatanpassning handlar om och varför det är nödvändigt
 • Hur klimatförändringarna påverkar Sveriges klimat idag och i framtiden
 • Konkreta åtgärder som hanterar och förebygger exempelvis översvämningar, värmeböljor och torka
 • Att bedöma risker och sårbarheter till följd av klimatförändringar
 • Att identifiera och prioritera vilka åtgärder som hanterar just din organisations klimatrisker
 • En metod för att arbeta systematiskt med klimatanpassning
 • Strategi för att integrera och etablera klimatanpassningsarbetet i din verksamhet
 • En checklista för att fortsätta arbetet i din organisation

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Utbildningen riktar sig både till dig som vill komma igång eller redan arbetar med klimatanpassning inom offentlig eller privat sektor. Du kan arbeta med strategiskt hållbarhetsarbete, verksamhetsutveckling och säkerhetsfrågor inom exempelvis fastighets- eller byggbranschen. 

MÅL MED UTBILDNINGEN: 

 • Att du som deltagare ska
 • Få ökad förståelse för vad klimatanpassning är och varför det är nödvändigt att arbeta med
 • Få kunskap om olika klimatrisker och om vilka åtgärder som hanterar och förebygger dem
 • Lära dig en metod för att systematiskt arbeta med klimatanpassning
 • Inspireras till att fortsätta arbetet i egen organisation

Dela kursen

Program

09.00 Introduktion

 • Presentation av kursledare och deltagare
 • Syfte, agenda och mål med dagen

09.30 Vad klimatanpassning är och varför det är nödvändigt

 • Klimatanpassning – vad innebär det? 
 • Koppling mot globala målen 
 • Nyttor och mervärden med klimatanpassning

10.00 Olika perspektiv på klimatanpassning

 • Kommunperspektiv på klimatanpassning 
 • Företagsperspektiv på klimatanpassning – vi gör nedslag i olika branscher

10.15 Paus 

10.30 Metoder för att arbeta med klimatanpassning

 • SMHI:s lathund för klimatanpassning
 • Andra etablerade metoder inom området

11.00 Hur arbetet med klimatanpassning kan etableras och genomföras

 • Modell för hur arbetet kan organiseras för att skapa samsyn
 • Integrera och följa upp klimatanpassning internt
 • Strategi för att etablera ett långsiktigt arbete
 • Övning: Vad behöver du göra för att etablera klimatanpassningsarbetet i din organisation?

11.30 Ett varmare, torrare och blötare klimat
Föreläsning om olika scenarion för hur Sveriges klimat kan komma att se ut år 2050 och 2100. 

12.00 Lunch 

13.00 Att bedöma klimatrelaterade risker och sårbarheter

 • Hur man bedömer risker och sårbarheter till följd av klimatförändringar, exempelvis hur en organisation påverkas av en värmebölja eller ett skyfall
 • Övning: Bedöma klimatrelaterade risker och sårbarheter utifrån en händelse

14.30 Paus

14.45 Att identifiera åtgärder och lösningar

 • Exempel på åtgärder/lösningar med goda exempel från kommun och näringsliv
 • Hur man identifierar åtgärder som hanterar en organisations klimatrisker
 • Övning: Identifiera åtgärder och handlingsvägar framåt

16.00 Att prioritera mellan åtgärder

 • Modeller som hjälper dig att prioritera mellan åtgärder 

16.30-17.00 Sammanfattning/tid för frågor/kursen avslutas