Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Klimatdeklarera byggnader enligt nya lagen med Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

Hållbarhet & miljö

Från 2022 är det lagkrav att alla nya byggnader ska klimatdeklareras. Denna utbildning handlar om hur du kan beräkna och redovisa klimatpåverkan från produktion och transport av byggmaterial och byggprodukter till uppförande, med det branschgemensamma verktyget Byggsektorns miljöberäkningsverktyg (BM). Vi går även igenom hur du ställer rätt krav vid beställning av en klimatdeklaration och ställer klimatkrav vid upphandling av byggprojekt.

Den nya lagen om att alla nya byggnader ska klimatdeklareras träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller alla som söker bygglov efter detta datum. Inför att lagen träder i kraft har IVL Svenska Miljöinstitutet tagit fram det branschgemensamma verktyget Byggsektorns miljöberäkningsverktyg. Verktyget baseras på livscykelanalysmetodik och innehåller en färdig databas med klimatdata för de byggresurser som används i Sverige. Byggresurserna som hanteras i verktyget har valts ut för att uppnå lagkraven och standarden Miljöbyggnad. Denna utbildning handlar om hur du kan göra klimatdeklarationer med hjälp av Byggsektorns miljöberäkningsverktyg.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM: 

 • Vad det nya lagkravet om klimatdeklaration för byggnader innebär 
 • Hur du uppfyller lagkravet genom att använda Byggsektorns miljöberäkningsverktyg 
 • Klimatpåverkan från bygg- och fastighetssektorn från produktion och transport av byggmaterial och byggprodukter till uppförande 
 • Begrepp och metodval gällande livscykelanalys och klimatdeklarationer för byggnader 
 • Hur du tolkar resultatet från beräkningen i Byggsektorns miljöberäkningsverktyg 
 • Hur du ställer rätt krav vid beställning av en klimatdeklaration för en byggnad Hur du kan ställa klimatkrav vid upphandling av byggprojekt. 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som är i behov av att kunna ta fram och förstå klimatdeklarationer för byggnader, till exempel:

 • Byggentreprenör 
 • Kalkylingenjör 
 • Miljökonsult 
 • Miljösamordnare 
 • Arkitekt/projektör

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Utbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i att genomföra en klimatberäkning för en byggnad enligt omfattningen i kommande lagkrav på klimatdeklaration. Efter utbildningen ska deltagarna kunna tolka och förstå resultatet och kunna beställa en klimatberäkning av en byggnad.

Dela kursen

Program

09.00 Presentation av dagen och deltagarna

09.15 Bakgrund och introduktion Klimatpåverkan från bygg- och fastighetssektorn

 • Livscykelanalyser (LCA) och klimatdeklarationer 
 • Beräkningsmetod och omfattning 
 • Begrepp och terminologi Kommande lagkrav 

09.45 Verktyget Byggsektorns miljöberäkningsverktyg (BM) 

 • Introduktion och genomgång av grundläggande funktioner i Byggsektorns miljöberäkningsverktyg 

10.15 Kaffepaus

10.30 Övningsuppgifter pass 1

 • Övningar i Byggsektorns miljöberäkningsverktyg kopplat till grundläggande funktioner och uppfyllande av kommande lagkrav 

11.30 Fortsatt genomgång av verktyget Byggsektorns miljöberäkningsverktyg (BM) inklusive tolkning av resultat

 • Vidare genomgång av funktioner i BM 
 • Hur resultat kan tolkas samt hur man kan använda resultatet

12.00 Lunch

13.00 Produktspecifik data och klimatdeklarationskrav i Miljöbyggnad

 • Hur man kan använda produktspecifik klimatdata från Environmental Product Declaration (EPD) och implementera i BM 
 • Hur man kan uppfylla kraven i indikator 15 för Miljöbyggnad 3.0/3.1 i BM 

13.45 Övningsuppgifter pass 2

 • Övningar i BM kopplat till tidigare teoripass 

14.30 Fortsatt genomgång av verktyget Byggsektorns miljöberäkningsverktyg (BM)

 • Vidare genomgång av funktioner i BM 
 • Digital inläsning av ekonomisk kalkyl till BM

15.00 Kaffepaus

15.15 Övningsuppgifter pass 3
Övningar i Byggsektorns miljöberäkningsverktyg kopplat till tidigare teoripass

16.15 Klimatkrav vid upphandling av byggprojekt – Olika typer av klimatkrav vid upphandling

 • Hur man kan ställa klimatkrav vid upphandling 
 • Tillgängliga hjälpmedel, rapporter och vägledningar

16.40-17.00 Avslutning och summering