fredag2 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Klimatdeklarera byggnader enligt nya lagen med Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

Hållbarhet & miljö

Från 2022 är det lagkrav att alla nya byggnader ska klimatdeklareras. Denna utbildning handlar om hur du kan beräkna och redovisa klimatpåverkan från produktion och transport av byggmaterial och byggprodukter till uppförande, med det branschgemensamma verktyget Byggsektorns miljöberäkningsverktyg (BM). Vi går även bland annat genom hur du ställer rätt krav vid beställning av en klimatdeklaration och hur du kan minska klimatpåverkan i ditt byggprojekt.

Den nya lagen om att alla nya byggnader ska klimatdeklareras trädde i kraft den 1 januari 2022 och gäller alla som sökt bygglov efter detta datum. IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram det branschgemensamma verktyget Byggsektorns miljöberäkningsverktyg för att kunna utföra dessa deklarationer. Verktyget baseras på livscykelanalysmetodik och innehåller en färdig databas med klimatdata för de byggresurser som används i Sverige. Denna utbildning handlar om hur du kan göra klimatdeklarationer med hjälp av Byggsektorns miljöberäkningsverktyg.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM: 

 • Vad det nya lagkravet om klimatdeklaration för byggnader innebär 
 • Hur du uppfyller lagkravet genom att använda Byggsektorns miljöberäkningsverktyg 
 • Klimatpåverkan från bygg- och fastighetssektorn från produktion och transport av byggmaterial och byggprodukter till uppförande 
 • Begrepp och metodval gällande livscykelanalys och klimatdeklarationer för byggnader 
 • Hur du tolkar resultatet från beräkningen i Byggsektorns miljöberäkningsverktyg 
 • Hur du ställer rätt krav vid beställning av en klimatdeklaration för en byggnad
 • Hur du kan ställa klimatkrav vid upphandling av byggprojekt. 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL: 
Alla som är i behov av att kunna ta fram och förstå klimatdeklarationer för byggnader, till exempel:

 • Byggentreprenör 
 • Kalkylingenjör 
 • Miljökonsult 
 • Miljösamordnare 
 • Arkitekt/projektör

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Utbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i att genomföra en klimatberäkning för en byggnad enligt omfattningen i lagkravet på klimatdeklaration. Efter utbildningen ska deltagarna kunna tolka och förstå resultatet och kunna beställa en klimatberäkning av en byggnad.

Dela kursen

Program

09.00 Presentation av dagen och deltagarna

09.15 Klimatpåverkan från bygg- och fastighetssektorn – bakgrund och introduktion

 • Livscykelanalyser (LCA) och klimatdeklarationer 
 • Beräkningsmetod och omfattning 
 • Begrepp och terminologi 
 • Lagen om klimatdeklaration
 • Miljöbyggnad

10.00 Kaffepaus

10.15 Fortsättning Klimatpåverkan från bygg- och fastighetssektorn – bakgrund och introduktion

10.45 Verktyget Byggsektorns miljöberäkningsverktyg (BM) 

 • Introduktion och genomgång av grundläggande funktioner i Byggsektorns miljöberäkningsverktyg 

11.30 Övningsuppgifter pass 1

 • Övningar i BM kopplat till genomgångna funktioner i verktyget 

12.00 Lunch

13.00 Produktspecifik data 

 • Hur man kan använda produktspecifika klimatdata från Environmental Product Declaration (EPD) och implementera i BM  

13.30 Övningsuppgifter pass 2

 • Övningar i BM kopplat till genomgångna funktioner i verktyget 

14.15 Kaffepaus

14.30 Fortsatt genomgång av verktyget Byggsektorns miljöberäkningsverktyg (BM)

 • Vidare genomgång av funktioner i BM 
 • Digital inläsning av ekonomisk kalkyl till BM

15.00 Övningsuppgifter pass 3 inklusive paus

 • Övningar i Byggsektorns miljöberäkningsverktyg kopplat till tidigare teoripass

15.45 Avslutande teoripass med tillhörande övningar

 • Referensvärden för byggnader
 • Klimatkrav vid upphandling av byggprojekt 
 • Minska klimatpåverkan från ett byggprojekt

16.45-17.00 Avslutning och summering