tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Målgruppsanalys för bostadsutveckling – så gör du

Stadsutveckling & samhällsplanering

Under denna utbildning få du lära dig att göra målgruppsanalyser inför utveckling av bostäder. Vi går igenom hur du, utifrån parametrar som exempelvis livsfaser, flyttmönster, ekonomi och värderingar, kan analysera vad olika målgrupper efterfrågar på bostadsmarknaden. Vi går även igenom hur dessa kunskaper kan användas för att välja upplåtelseformer, bostadsstorlekar och bostadskvaliteter inomhus och utomhus. Du får också användbara kunskaper i Sveriges demografiska utveckling, bostadsbestånd och hur efterfrågan ser ut i stort för olika målgrupper.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Hur du kan analysera olika målgruppers bostadsbehov utifrån deras livsfaser, värderingar, beteenden och flyttströmmar och hur dessa insikter kan användas i bostadsutveckling.
 • Hur målgruppsanalysen kan användas i bostadsprojekt för olika upplåtelseformer, bostadsstorlekar och fördelning mellan dessa och bostadskvaliteter inomhus och utomhus.
 • Hur du kan arbeta med decenniegrupperna, till exempel 90-talisterna och 60-talisterna, utifrån perspektiven ekonomi, flyttmönster och livsfaser.
 • Sveriges befolkning: demografisk översikt, trender kring befolkningsutveckling, olika decenniegrupper och flyttströmmar.
 • Sveriges bostadsbestånd, nyproduktion vs succession, boendeformer och fördelning i befolkningen.
 • Hur du kan dela in människor i målgrupper baserat på syfte; bostäder, besöksnäring, handel, stadsutveckling etc.

Teori varvas med gemensamma diskussioner och praktiska övningar. Genom olika case får du insikter och kunskap kring målgruppsanalys i praktiken – när det har fungerat och vilka fallgropar som finns.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som arbetar med bostadsutveckling och som vill ha en fördjupning kring hur en målgrupp för ett område eller bostadsprojekt kan arbetas fram och vilka olika förutsättningar detta skapar för platsen och bostäderna. Till exempel:

 • Bostadsutvecklare
 • Arkitekter
 • Tjänstepersoner i kommunal/offentlig förvaltning

MÅL MED UTBILDNINGEN:

 • Ökade kunskaper kring olika målgruppers efterfrågan, deras behov och preferenser
 • Verktyg för att kunna skapa egna underlag vad gäller inriktning för ett bostadsprojekt kopplat till bostadsstorlekar, fördelning och egenskaper i bostaden.

Dela kursen

Program

09.00 – 09.15 Välkomna och introduktion
Presentation av dagens intention, mål och agenda.

09.15 – 10.15 Bostadsbehov och efterfrågan
Vi tittar på skillnaden mellan bostadsbehov och bostadsefterfrågan. Vi pratar om Sveriges demografi, urbaniseringsmönster, flyttmönster, köpkraft och decenniegrupper som underlag för målgruppsanalys.

10.15 – 10.30 Kaffe

10.30- 11.30 Introduktion till hur man kan dela in människor i målgrupper baserat på syftet; bostäder, besöksnäring, handel, stadsutveckling etc.

 • Livsfaser
 • Värderingsgrupper
 • Beteendegrupper

11.30- 12.00 Decenniegrupperna (90-talisterna, 60-talisterna osv.)
Förutsättningar på bostadsmarknaden ur perspektivet ekonomi, flyttmönster och livsfas

12.00- 13.00 Lunch

13.00 – 14.00 Övning: Livsfaser och värderingsgrupper
Hur de kan kopplas samman, samt förståelse kring varför till exempel en barnfamilj av samma storlek, kommuntillhörighet och köpkraft kan ha vitt skilda preferenser vad gäller bostaden och mikroläget.

14.00 – 15.00 Bostadsplanering i Sverige
Fakta kring Sveriges bostadsbestånd, nyproduktion vs succession, boendeformer och fördelning i befolkningen.

15.00 – 15.30 Kaffe

15.30 – 16.30 Övning: Målgruppsanalys i praktiken
Deltagarna får olika case med fakta- och statistikunderlag för att själva kunna arbeta fram en målgrupp och beskriva dess drivkrafter, preferenser och behov. Beslutsunderlag för val av upplåtelseform i ett projekt.

16.30 – 17.00 Redovisning av grupparbete och avslut.