torsdag2 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Marknadsanalys vid fastighetsutveckling

Affärsutveckling

Denna utbildning handlar om hur du gör en marknadsanalys i samband med fastighetsutveckling. Vi går igenom de olika steg som krävs för att bedöma potentialen i ett fastighetsutvecklingsprojekt, det vill säga fastighetsbesiktning och bedömning av marknadsområde, efterfrågeanalys, utbudsanalys och marknadsandel. Du får även kunskaper i skillnader mellan marknadsanalyser för kontor, handel och industri, hur du inhämtar information samt hanterar vanliga utmaningar.

Många står nu inför nya utvecklingsprojekt där marknadsanalys är ett viktigt redskap för att bedöma hur stor marknadsandel ett fastighetsutvecklingsprojekt kan fånga, till exempel hur stor del som kommer att bli uthyrd om en fastighet omvandlas till bostäder. Denna utbildning ger dig grundläggande kunskaper om hur du gör marknadsanalyser i samband med fastighetsutveckling.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Arbetsgången för marknadsanalyser
 • Fastighetsbesiktning i samband med marknadsanalys
 • Hur du gör en bedömning av marknadsområde
 • Hur du gör en bedömning av efterfrågan
 • Hur du bedömer konkurrerande utbud
 • Hur du bedömer marknadsandelen
 • Olika typer av marknadsanalyser
 • Skillnader i marknadsanalyser för kontor, handel och industri
 • Inhämtning av information
 • Utmaningar i samband med marknadsanalyser

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få kunskap om:

 • Hur en fastighets marknadsandel bedöms
 • Hur en fastighetsbesiktning utförs
 • Hur man gör en utbudsanalys
 • Hur marknadsområdet bedöms
 • Hur man gör en efterfrågeanalys

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som kommer i kontakt med fastighetsutveckling och marknadsanalyser, till exempel:

 • Fastighetsutvecklare
 • Byggentreprenörer
 • Fastighetsägare
 • Banker

Kursens huvudkursledare är Fredrik Brunes, men även en gästföreläsare deltar under en del av dagen. Det skiftar mellan Fredrik Bergström och Ulf Rämme, läs mer om dem här intill.

Dela kursen

Program

09.00–09.10 Kort introduktion av dagen och deltagare

09.10-10.15 Generell arbetsgång vid marknadsanalys för fastighetsutvecklingsprojekt

 • Olika typer av marknadsanalyser
 • Arbetsgången vid marknadsanalys
 • Vad en fastighetsbesiktning är och hur den utförs
 • Hur bedömning av marknadsområdet genomförs

10.15–10.30 Kaffe

10.30–12.00 Fastighetsbesiktning, marknadsområde och efterfrågan

 • Hur bedömning av efterfrågan går till

12.00–13.00 Lunch

13.00–15.00 Konkurrerande utbud och marknadsandel

 • Bedömning av konkurrerande utbud
 • Bedömning av marknadsandel

15.00–15.15 Kaffe

15.15–16.00 Marknadsanalys för olika typer av verksamheter

 • Gästföreläsare Fredrik Bergström går igenom marknadsanalyser för kontor och handel
 • Skillnader mellan marknadsanalyser för kontor, handel och industri

16.00–16.30 Vilka utmaningar möter marknadsanalytikern

 • Inhämtning av information med mera. 

16.30 Avslutning

 • Sammanfattning av dagen
 • Egen fördjupning