Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Lördag15.08.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Angående covid-19: Vi har din säkerhet i fokus och följer noggrant myndigheternas rekommendationer. I det fall det utfärdas restriktioner som begränsar resande eller sammankomster i mindre grupper kommer utbildningarna att genomföras online.
Till alla utbildningar

Nudging för dig inom fastighet och samhällsbyggnad – så gör du det lätt att göra rätt

Projektstyrning & verksamhetsutveckling

Nudging handlar om att påverka människors beteende genom att arrangera en valsituation så att det blir lätt att göra rätt. Metoden anses vara effektiv för att styra såväl boende, hyresgäster, fastighetsägare som yrkesarbetare på byggarbetsplatsen mot önskvärda beteenden. Denna utbildning ger dig de beteende- och nationalekonomiska grunderna samt inspiration och konkreta verktyg för att du själv ska kunna börja arbeta med nudging i din organisation.

Om Utbildningen

Hur kan vi bygga bostadsmiljöer som gör det lätt att göra rätt och uppmuntrar till delande av resurser, fysisk aktivitet och gemenskap? Hur kan vi få yrkesarbetare att lämna in tillbud eller återvinna mer på byggarbetsplatsen? Hur kan vi rusta fastighets- och samhällsbyggnadssektorn att möta framtida utmaningar?

Ofta har vi både kunskapen och viljan om vad som är rätt val, men det är inte alltid vårt beteende stämmer överens med vår vilja. Det behövs en knuff i rätt riktning och det är precis det som nudging syftar till att göra – att med hjälp av design hjälpa oss att gå från vilja till handling. Denna heldagsutbildning introducerar dig till hur du designar nudges för fastighets- och samhällsbyggnadssektorn.

DU FÅR LÄRA DIG

  • Hur mänskligt beslutsfattande fungerar, teoretiskt och praktiskt
  • Hur du identifierar och definierar ett målbeteende i projektform
  • Hur du kartlägger dina användares beteendemönster; beslut, hinder och drivkrafter
  • Hur du med hjälp av nudging kan göra det lätt att göra rätt
  • Framgångsrika exempel från verkligheten
  • Olika nudgeverktyg för beteendeförändring
  • Hur du strategisk tillämpar nudging i projektform inom fastighets- och samhällsbyggnadssektorn

Genom framgångsrika case lär du dig att tillämpa nudging i praktiken – vad har funkat bra och vilka fallgropar finns det? Löpande under dagen får du arbeta praktiskt med att tillämpa teori på verkliga problem inom branschen som slutligen blir en konkret metodlåda för att arbeta med beteendeförändring i din egen verksamhet.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som arbetar inom fastighet och bygg och vill lära dig mer om nudging och hur detta kan tillämpas i praktiken, till exempel:

  • Ledare inom fastighets- och samhällsbyggnadssektorn
  • Verksamhetsutvecklare, fastighetsskötare och fastighetsförvaltare
  • Politiker och beslutsfattare med intresse för hållbar stadsutveckling

Dela kursen

Program

09.00- 09.30 Välkomna och introduktion
Gruppen får en presentation av dagens intention, mål och agenda. Vi går igenom förväntningar på dagen och lär känna varandra lite bättre genom en uppvärmande övning.

09.30 – 10.15 Introduktion till nudging
Gruppen introduceras till vad nudging är och hur du metodiskt genom en designprocessen kan tillämpa nudging i praktiken för mätbar beteendeförändring.

10.15 – 10.30 PAUS

10.30- 11.30 Hur du definierar ett beteende
Här går vi igenom grunderna och definitionen av ett beteende och vad som styr det. Du får teorin bakom beteendeanalys och vilka mekanismer som får oss att exempelvis skapa en ny vana. Du får lära dig om hur du i tidigt skede för ett lyckat projekt definierar målbeteenden som ska förändras och hur det kan målsättas med nudges som skapar nya beteenden.

11.30- 12.00 Diagnos – hur du kartlägger en användares beteenden
Genom case från verkligheten får du lära dig hur man träffar, förstår och involverar användaren (personen vars beteende vi ska förändra)

12.00- 13.00 Lunch

13.00 – 14.00  Diagnos – hur du kartlägger en användares beteenden (Fortsättning)
Utifrån ett fiktivt case, får du själv kartlägga hinder, drivkrafter och idéer från användarens verkliga miljö och kontext. Du får lära dig grunderna till “Beslutskartan” – en evidensbaserad karta över användarens beteenden och val.

14.00 – 15.00 Nudging – hur du kan göra det lätt att göra rätt
I detta steg får du designa lösningar som matchar identifierade hinder och drivkrafter. Målet är att undanröja hinder och trigga drivkrafter hos användaren. Du får lära dig mer om hur olika nudgeverktyg kan hjälpa dig att designa både fysiska och digitala beslutsmiljöer utifrån dina insikter om användaren.

15.00 – 15.30 Fika

15.30 – 16.30 Experiment – hur du mäter ett beteende
Vi går igenom varför det är viktigt att mäta beteendeförändring. Du får exempel på mätmetoder för hur du mäter beteenden snarare än attityder och hur du kan designa experiment som utvärderar huruvida en nudge har effekt. Avslutningsvis kommer du få välja din egen experimentdesign för din nudge med direkt coachning från kursledaren.

16.30 – 17.00 Avslut