måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Projekteringsledning – styrning, verktyg och ledarskap

Chef & ledarskap, Projektstyrning & verksamhetsutveckling

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta med projekteringsledning i bygg- och anläggningsprojekt. Utbildningen ger dig både kunskaper och konkreta verktyg i projekteringsarbetet och att utveckla och stärka din ledarroll. Vi går igenom projekteringsprocessen, olika metoder för att bedriva effektiv och strukturerad projekteringsledning och hur du fångar upp förutsättningar och krav och implementerar dessa. Stor vikt ligger även vid hur du planerar och följer upp tid, ekonomi och kvalitet i projekteringsskedet.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM: 

 • Hur byggprocessen fungerar och projekteringens roll i byggprojekt
 • Projekteringens olika processer och delar: förstudie, programhandling, systemhandling, bygghandling och relationshandling
 • Hur du skapar en tidsplan
 • Vilka lagar, regler, normer och branschstandarder du har att ta hänsyn till under projekteringens gång
 • Hur du fångar upp krav från olika omvärldsfaktorer samt hur du strukturerar och använder dem i projekteringen
 • Olika projekteringsverktyg 
 • Hur du kan skapa en effektiv projekteringsorganisation
 • Olika metoder för att bedriva projekteringsledning i olika projekt
 • Ekonomistyrning i projektering
 • Hur du planerar och följer upp tid och kvalitet i projekteringsskedet

Utbildningen varvar teori med praktiska gruppövningar hämtade från projekteringsledarens vardag. 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som är, eller kommer att bli: 

 • Ansvarig för att leda projekteringsarbetet i byggprojekt, eller behöver djupare insikt i hela projekteringsprocessen
 • Ansvarig för projekteringsledning inom fastighetsbolag, entreprenadbolag eller projektledande konsulter

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Målsättningen är att man som projekteringsledare eller deltagare i projektering skall få en djupare insikt i hur man leder, och aktivt styr, projekteringsprocessen mot givna mål med kvalitativt resultat.

Dela kursen

Program

DAG 1

09.00 Introduktion till utbildningen

09.15 Projekteringsprocessen 

 • Hur projekteringsprocessen ser ut från tidig idé via förstudie, programhandling, systemhandling, bygghandling till relationshandling
 • Gruppövning: att skapa skedesindelad tidplan

10.15 Kaffe 

10.30 Gruppövning: omfattning av projekterade handlingar

 • Omfattning av handlingar i framför allt programhandling, systemhandling och bygghandling
 • Vilka handlingar du projekterar i respektive skede och hur processen däremellan ser ut

11.00 Styrande normer och lagar

 • Vilka lagar, regler, normer och branschstandarder du har att ta hänsyn till under projekteringens gång samt hur du hanterar dem

12.00 Lunch 

13.00 Kravhantering, indata och förutsättningar

 • Hur du fångar upp krav från olika omvärldsfaktorer samt hur du strukturerar och använder dem i projekteringen
 • Vilka indata och förutsättningar vi behöver samt hur de påverkar vår förmåga att lyckas med arbetet
 • Gruppövning: leverans och anvisningar Vilka regler vi vill sätta för vårt gemensamma arbete 

14.30 Fika

 15.00 Projekteringsorganisationen inklusive gruppövning

 • Hur du sätter upp och bygger en organisation för projektering baserat på det aktuella projektets utmaningar

16.00 Projekteringsmetodik

 • Vilka olika arbetsmetoder det finns för att bedriva projektering och hur man som projekteringsledare väljer metod baserat på de förutsättningar vi har i det aktuella projektet
 • Gruppövning: projekteringsplanering

DAG 2

08.30-09.00 Reflektioner från dag 1 

09.00-09.30  Projekteringsverktyg

 • Vilka hjälpmedel du har att tillgå för att förenkla ditt arbete i allt från dokumenthantering till fråga/svarssystem och modellsamordning

09.30-10.00 BIM i projekteringen

 • Hur du hanterar byggnadsinformationsmodeller i projekteringen, vilken information du matar in och får ut, samt vad den används till 

10.00 Fika

10.15 Projektstudiometodik

 • Vad projektstudio är och vilka faktorer som är avgörande för att arbetet skall flyta smidigt
 • Hur du planerar dina dagar och vilka processer du behöver hantera i det dagliga arbetet 

11.00 Ekonomistyrning i projektering 

 • Hur du upprättar projekteringsbudgetar för olika typer av projekt baserat på erfarenheter och nyckeltal
 • Hur du arbetar med omfattningsförändringar och kostnadsuppföljning och styr kostnader i projekteringen för att vara effektiv
 • Gruppövning: vi upprättar budgetar och slutkostnadsprognoser för ett fiktivt projekt

12.00 Lunch

13.00 Tidsplanering i projektering

 • Så arbetar du med tidsplanering
 • Gruppövning: så skapar du en projekteringstidsplan

14.00 Mötesmetodik

14.30 Fika/Gruppövning: visuell planering

15.00 Kvalitetssäkring

 • Hur du följer upp och kontrollerar kvalitet i projekteringsskedet via kvalitetsplaner, kontrollplan och egenkontroller
 • Granskningsförfarandet och hur vi arbetar med det i projekteringen

15.30 Uppföljning i produktionsskedet

 • Vilken roll projektören och projekteringsledaren har i produktionsskedet samt vikten av att planera för förändring

16.00 Kursen avslutas