söndag24 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Så förebygger och hanterar du arbetslivskriminalitet, korruption och penningtvätt

Hållbarhet & miljö, Juridik

Arbetslivskriminalitet och ekonomisk brottslighet har blivit en utbredd problematik i personalintensiva branscher såsom bygg, städ och assistans. Denna utbildning handlar om hur du kan arbeta strukturerat med att förebygga och hantera risker förknippade med illegal arbetskraft, korruption och penningtvätt. Vi går igenom vilka lagar och regler som gäller, hur du gör bakgrundskontroller, förkvalificerar och kontinuerligt granskar leverantörer i hela leverantörskedjan.

DU FÅR LÄRA DIG:

 • Hur den svarta ekonomin fungerar
 • Hur svartarbete, med hjälp av korruption, bedrägerier, penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet sätts i system
 • Aktuella lagar och regler i Sverige och EU
 • Branschöverenskommelser för att motverka arbetslivskriminalitet
 • Vilka krav du kan och bör ställa i samband med upphandling
 • Exempel på vanligt förekommande fuskmodeller och hur de kan identifieras
 • Hur du kan göra bakgrundskontroller, förkvalificering och uppföljning– när det ska göras och hur omfattande
 • Vilka roller och processer som behövs för att säkerställa ett effektivt och handlingskraftigt arbete i den egna organisationen
 • Hur arbetet med arbetslivskriminalitet kan integreras med anti-korruption och andra risk- och hållbarhetsfrågor
 • Hur man kan sätta mål, nyckeltal och redovisa resultatet 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Olika funktioner inom exempelvis upphandling och inköp, HR, kvalitet och hållbarhet.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få aktuella kunskaper om:

 • Olika former av arbetslivskriminalitet, organiserad och ekonomisk brottslighet, upplägg för korruption och penningtvätt
 • Aktuella lagar och regler som gäller
 • Hur man ställer grundläggande krav på underentreprenörer och leverantörer
 • Hur man kan arbeta framgångsrikt med bakgrundskontroller och systematiskt kvalificeringsarbete
 • Hur man kan integrera arbetet med andra risk-, säkerhets- och hållbarhetsfrågor

Dela kursen

Program

09.00 Introduktion
Introduktion till utbildningen, kursledare och deltagare.

09.15 Den gråa sektorn och den svarta ekonomin

 • En orientering i hur kriminella intäkter skapas i den så kallade svarta ekonomin som har blivit en global industri baserad på skattebrott, identitets- och asylbedrägerier, mutor, oskäliga arbetsvillkor och utpressning
 • Bakgrunden till att arbetslivskriminalitet bedöms vara på en all-time high i Sverige

10.15 Kaffe

10.30 Lagstiftning, regler och branschöverenskommelser
Genomgång av lagstiftning och regler med fokus på personalintensiva branscher med stor andel utstationerad personal.

 • Utstationeringsdirektivet från EU och den svenska lagstiftningen
 • Möjligheten att stärka skyddet i upphandling genom sociala klausuler, viten och sanktioner som verktyg
 • Olika initiativ och branschöverenskommelser

12.00 Lunch

13.00 Vanligt förekommande fuskmodeller och hur de kan identifieras
Under detta pass går vi igenom hur man kan identifiera vanligt förekommande upplägg för svartarbete och odeklarerade inkomster. Vi går också igenom vilket juridiskt ansvar olika aktörer har för olika lag- eller avtalsbrott.

13.45 Att förebygga och kontrollera i praktiken
Hur du kan arbeta systematiskt med bakgrundskontroll för att välja rätt och undvika oseriösa aktörer.

 • Vilka funktioner och processer som behövs i organisationen
 • Vilka lärdomar finns det som man kan ta hjälp av 

14.30 Information och riskbedömning

 • Olika öppna källor för att hämta information
 • Att analysera information och bedöma risknivåer

15.00 Fika

15.15 Målsättningar och integrering i övriga hållbarhetsarbetet
Vi går igenom hur arbetet med socialt ansvarstagande kan integreras med antikorruption och andra risk- och hållbarhetsfrågor.

 • Hur du kan sätta mål, nyckeltal och redovisa resultatet.

16.30 Sammanfattning med tid för frågor

17.00 Kursen avslutas