Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Så förebygger och hanterar du svartarbete, illegal arbetskraft, korruption och penningtvätt

Hållbarhet & miljö, Juridik

Svartarbete, illegal arbetskraft, korruption, penningtvätt och bedrägeri har blivit allt vanligare och mer organiserat i personalintensiva branscher som bygg, städ och assistans. Denna utbildning handlar om hur du kan arbeta strukturerat med att hantera och förebygga dessa problem. Vi går igenom vilka lagar och regler som gäller, hur du gör bakgrundskontroller, förkvalificerar och kontinuerligt granskar leverantörer i hela leverantörskedjan.

Om Utbildningen

DU FÅR LÄRA DIG:

 • Hur den svarta ekonomin fungerar – svartarbete, illegal arbetskraft, organiserad brottslighet, korruption, bedrägerier och penningtvätt
 • Aktuella regler och branschöverenskommelser
 • Lagstiftning i Sverige och EU
 • Vilka krav du kan och bör ställa i upphandlingar
 • Vanliga upplägg vid systematiskt bedrägeri och kriminalitet och hur du identifierar dem
 • Hur du kan göra olika typer av bakgrundskontroller, förkvalificering och uppföljning – när det ska göras och hur omfattande
 • Vilka roller och processer som behövs i organisationen för att motverka problemen
 • Hur arbetet med arbetslivskriminalitet kan integreras med anti-korruption och andra risk- och hållbarhetsfrågor
 • Hur man kan sätta mål, nyckeltal och redovisa resultatet 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:Olika funktioner inom exempelvis upphandling och inköp, HR, kvalitet och hållbarhet.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få aktuella kunskaper om:

 • Olika former av arbetslivskriminalitet, organiserad brottslighet, korruption, bedrägerier och penningtvätt
 • Vilka lagar och regler som gäller
 • Vilka grundläggande krav som går att ställa på leverantörer
 • Hur man kan arbeta framgångsrikt med bakgrundskontroller och systematiskt kvalificeringsarbete
 • Hur man kan integrera arbetet med andra risk-, säkerhets- och hållbarhetsfrågor

Dela kursen

Program

PROGRAM:

09.00 Introduktion
Introduktion till utbildningen, kursledare och deltagare.

09.15 Den svarta ekonomin

 • En orientering i den svarta ekonomin, omfattning och hur den tar sig uttryck genom allt från skattebrott till identitets- och asylbedrägerier, korruption och utpressning
 • Bakgrunden till att arbetslivskriminalitet bedöms vara på en all-time high i Sverige

10.15 Fika

10.30 Lagstiftning, regler och branschöverenskommelser
Genomgång av lagstiftning och regler för personalintensiva branscher med stor andel utstationerad personal.

 • Utstationeringsdirektivet från EU och den svenska lagstiftningen
 • Lagen om offentlig upphandling, sociala klausuler, viten och sanktioner som verktyg
 • Olika initiativ och branschöverenskommelser
 • Exemplet ID06 inom byggbranschen, system med identifiering och inloggning

12.00 Lunch

13.00 Upplägg för bedrägeri och kriminalitet samt det juridiska ansvaret
Under detta pass går vi igenom hur bedrägerier och kriminalitet vanligen går till genom olika exempel, samt vilket juridiskt ansvar olika aktörer har för olika lag- eller avtalsbrott.

13.45 Att förebygga och kontrollera i praktiken
Hur du kan arbeta systematiskt med bakgrundskontroll för att välja bort oseriösa aktörer redan från början men också löpande.

 • Vilka funktioner och processer som behövs i organisationen
 • Vad som är viktigt att tänka på 

14.30 Information och analys

 • Olika öppna källor för att hämta information
 • Att analysera information och bedöma risknivåer

15.00 Fika

15.15 Målsättningar och integrering i övriga hållbarhetsarbetet
Vi går igenom hur arbetet med socialt ansvarstagande kan integreras med anti-korruption och andra risk- och hållbarhetsfrågor.

 • Hur du kan sätta mål, nyckeltal och redovisa resultatet. 

16.30-17.00 Sammanfattning/tid för frågor/avslut